Tomter

H2

Kontakt Tov Ørnes Telefon 97148592 for ytterligere informasjon og priser.

Staulen

Dette er det siste feltet som iht. arealdelplanen blir lagt ut i denne delen av Gaustablikkområdet. «Staulen» representerer således siste mulighet for kjøp av tomt som ligger i den mest populære delen av Gaustablikkområdet.

«Staulen» ligger i området Kvitåvatn Øst i «Ørnesfeltet». På østsiden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet. Ligger fordelaktig til hva gjelder lys, sol, utsikt og ikke minst klimatiske forutsetninger. Tomtefeltet grenser i vest mot H2-feltet OG I øst/nordøst grenser mot H8-feltet. H8-feltet eller «Ørnesfeltet» opparbeidet i perioden 2000-2006 et ry som det mest attraktive hyttebeliggenheten i hele Gaustablikkområdet. «Staulen ligger like fint til – ja kanskje ennda bedre.
Ytterligere informasjon: Tov Ørnes. Telefon 97148592 eller www.krogsveen.no